Kancelaria Adwokacka Adama Paliwody

zapewnia sprawną i profesjonalną reprezentację osób fizycznych przed sądami. 

Klienci mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W ramach pomocy prawnej osobom fizycznym kancelaria zajmuje się:

1. zastępstwem procesowym w sprawach:
-  karnych (obrona w postępowaniu przed prokuraturą, sądami, udział w przesłuchaniach na policji)
- cywilnych
 (sprawy z zakresu realizacji umów, o zapłatę, o odszkodowanie, zniesienie współwłasności, itp.)
rodzinnych
 (rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa)
-
spadkowych
 (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek)
2. udzielaniem porad prawnych
3. sporządzaniem pism procesowych
(pozwy, apelacje, zażalenia, pisma przygotowawcze)
4. przygotowaniem projektów umów
5. dochodzeniem należności od dłużników